สายรัดโพรีเอสเตอร์

รายละเอียดสินค้า :

      Composite Straping  ( PP,Polyester,Polyester Strap, Strap, โพลีเอสเตอร์,สายรัด, สายรัดโพลีเอสเตอร์,สายรัดพลาสติก,สายรัดถัง,สายรัดปิดตู้คอนเทนเนอร์,สาย รัดสินค้า,สายรัดแพคกิ้ง,สายรัดรถบรรทุก, สายรัดพาเลท, Ratchet Tie-Down, Lashing Strap, Cargo Net)

• ขนาด 16 mm, 19 mm, 25 mm, 31 mm
• ใช้รัดสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ในการบรรจุตู้ และการขนส่ง
• เพื่อป้องกันสินค้าล้มเอียง ในตู้คอนเทนเนอร์
• เพื่อป้องกันสินค้าล้มเอียงออกจากพาเลท
• เหมาะกับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก