โตไกล บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

ตัวอย่าง การใช้สายรัดโพลีเอสเตอร์